Rehabilitačné centrum NAŠE POZNANIE

Štatutárne orgány
Občianske združene NAŠE POZNANIE

Predseda OZ Ing. Gabriela Kopuncová
tel: +421 (907) 754 133
mail: nasepoznanie@nasepoznanie.sk

Podpredseda OZ Mgr. Michaela Škyvarová
tel: +421 (907) 756 036
mail: nasepoznanie@nasepoznanie.sk

OZ Naše poznanie
sídlo občianskeho združenia

Občianske združenie NAŠE POZNANIE
Štvrtok č. 138
913 05

IČO: 50295390
DIČ: 2120306111

Bankové spojenie: Slovenská šporiteľňa a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK72 0900 0000 0051 1352 1323

Rehabilitačné centrum
Občianskeho združenia NAŠE POZNANIE

Športová ulica č. 45
Nové mesto Nad Váhom
915 01