2april

Pomohli Nám

nadacia slsp


Nášmu OZ Naše poznanie hneď na začiatku jej činnosti pomohla Nadácia Slovenskej sporiteľne, ako aj ďalší darcovia

Stesa s.r.o.
Grand SBS
Ing. Merianne Čalkovskej
rodine Charvátocej
rodine Adamovičovej
rodine Zavarskej
ĎAKUJEME

Vítame Vás u nás

Občianske združenie NAŠE POZNANIE má za cieľ, vybudovanie denného rehabilitačného centra pre dospelé osoby postihnuté autizmom, ale aj inými mentálnymi postihnutiami. Naše občianske združenie vzniklo, aby sme pomohli zdravotne ťažko postihnutým jednotlivcom, ale aj ich rodinám a okoliu. Chceme ukázať , ako je možné pracovať s takýmito osobami. Zažívame odmietanie a neodbornosť, no aj nezáujem a práve preto je naším cieľom pomáhať takto postihnutým ľuďom v dospelosti pri budovaní sociálnych zručností a začleňovaní sa do bežného života.
Občianske združenie NAŠE POZNANIE je špecializované zariadenie, rehabilitačné centrum denného typu.
Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti socializácie, humanitárnej, pracovnej a rehabilitačnej činnosti u osôb postihnutých autizmom a inými mentálnymi a telesnými postihnutiami. Vytvárame a zabezpečujeme podporné a profesionálne prostredie. Naši klienti rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti a dokazujú, aké dôležité je pre nich celoživotné vzdelávanie. Sú tu a nechcú byť odstrkovaní. Socializácia a kontakt s okolitým svetom sú pre nich najlepšou terapiou. Poskytujeme poradenstvo pre rodiny.
Občianske združenie NAŠE POZNANIE vzniklo na podnet skupinky zúfalých matiek a rodín, ktoré sa snažili dlhodobo nájsť vhodné a podnetné prostredie pre osoby so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na skutočnosť, že situácia v tejto oblasti je dlhodobo nedoriešená vzali sme snahu do vlastných rúk. A budeme sa snažiť dokázať všetkým, že aj človek s takýmto zdravotným postihnutím sa potrebuje v dospelosti učiť, že vhodná činnosť a primeraný kolektív priaznivo ovplyvňujú jeho psychický a zdravotný stav. Chceme ukázať, že je možné sa od našich klientov mnohému naučiť. 

Aktivity
Denné rehabilitačné centrum

Pracovná terapia
Sociálna rehabilitácia
Základné poradenstvo
Zabezpečovanie záujmovej činnosti


2% z dane pre Naše poznanie
Ďakujeme, že nám chcete pomáhať aj v roku 2018

Ako poukázať 2% z dane
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2% poukazuje. Iný postup existuje pre zamestancov a iný pre živnostníkov, či firmy a organizácie.

Zamestnanci
Do 15.02. vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov.
Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05. na Váš daňový úrad.
Fyzické osoby
V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad.
Právnické osoby
V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad.

Pomôžete nám?
poteší akákoľvek pomoc

Keďže sme novovzniknuté OZ a začínali sme od nuly uvítame akúkoľvek formu pomoci, či už sa jedná o materiál na pracovnú rehabilitáciu, látky, potešia nás aj zvyšky, rôzne kreatívne potreby pre kreatívne tvorenie, knihy, čistiace prostriedky a podobne, 2% z daní, finančnú pomoc.

Veľmi nás poteší aj psychická podpora

Účet Slovenská sporiteľňa a.s
IBAN SK 7209000000005113521323